خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ مه, 2010

اولین پست

این اولین پست در این وبلاگ است و هیچ اعتبار و کابرد دیگری ندارد.

Advertisements