خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ ژوئن, 2010

تبلیغات را جدی بگیریم حتی در شهرستان ها

دوستان و مبارزان عزیز چیزی که این روزا بیشتر از هر چیزی مهم است تبلیغات و افزایش آگاهی مردم بوده، در این چند روز باقی مانده باید حداکثر تلاش خود را بکنیم دیروز یک سی دی توی خانه ما انداختند که «22 خرداد همه در خیابان ها»  بعد 50 تا فایل صوتی تو اون بود که کسی را جذب نمیکرد تا به خیابان بیاد و به نظر میرسد دوستان باید مستندهای موجود را در سطح گسترده پخش کنند تا هرچه سریعتر نتیجه بگیریم.

پخش تراکت و برچسب و همچنین دیوارنویسی بسیار مهم فراموش نکنیم.

مابیشماریم اما نیاز به بیشمارتر شدن داریم

کسانی که عکس پاره کرده بودند بار دیگر اعلام حضور کردند

کسانی که سال گذشته عکس آیت الله خمینی را پاره کردند و بعد آن را بر سر نیزه زدند امروز بار دیگر اعلام حضور کرده و سخنرانی نوه او را به هم زدند همین افراد شب عاشورا نیز سخنرانی خاتمی را به هم زدند.