خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری در سومین حرم اهلبیت!!

این روزها حسابی برخی افراد پیش نوک خود را وسط انداخته‏اند و تا می‏توانند موش دوانده تا حرفی را به کرسی بنشانند تا اثبات کنند اینجا یعنی شیراز ربطی به فرهنگ و هنر یا خدای نکرده تمدن ایران نداشته و اصلا تا پیش از تشریف فرمایی بنده خدایی وجود خارجی نداشته است.

حال پس از آن سفر بود و هدیه که شیراز را بار دیگر ساختندو این بار «مقدس» را با زور به سرش چسباندن تا بچه مسجدی‏هایی مثل ما هم متحمل فشار شوند و بگویند نکنید این کار رو با ما که همینجوری ما مذهبی هستیم و دین ما نیاز به بوق و کرنا ندارد و بگذارید در همان فرهنگمان غلطی بنماییم.

بگزریم از این بحث ها که عده‏ای از آن نان خورده و عده‏ای نیز جهت خود را با باد وزیده شده تغییر داده اند و برسیم به این جمله که «علاوه بر آنکه هیچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادى است که مناسب است از آنها اجتناب شود.»

اما متاسفانه در سومین حرم اهلبیت عده‏ای از منافقان کوردل به این حرف‏ها اهمیت نداده و به میدان آمدند تا به قول خودشان چهارشنبه سوری بگیرند و صد تاسف که این کوردلان به تعدادی زیاد بودند که موجب تقلیل جمعیت موجود در خیابان‏های شهر شده و به طرز فجیع و غده باری به بلوارهایی خاص با نگاهی فتنه گونه یورش برده بودند تا به قول خودشان آداب و رسوم را به جا بیاورند.

غافل از اینکه مردم ما دیگر این رفتارها را بر نمی‏تابند.