خموشانه

حق سکوتی برای نگفتن و ندیدن

بایگانیِ 22 خرداد

تبلیغات را جدی بگیریم حتی در شهرستان ها

دوستان و مبارزان عزیز چیزی که این روزا بیشتر از هر چیزی مهم است تبلیغات و افزایش آگاهی مردم بوده، در این چند روز باقی مانده باید حداکثر تلاش خود را بکنیم دیروز یک سی دی توی خانه ما انداختند که «22 خرداد همه در خیابان ها»  بعد 50 تا فایل صوتی تو اون بود که کسی را جذب نمیکرد تا به خیابان بیاد و به نظر میرسد دوستان باید مستندهای موجود را در سطح گسترده پخش کنند تا هرچه سریعتر نتیجه بگیریم.

پخش تراکت و برچسب و همچنین دیوارنویسی بسیار مهم فراموش نکنیم.

مابیشماریم اما نیاز به بیشمارتر شدن داریم

Advertisements